Bu programımızda asıl hedefimiz öğrencilerimizin İngilizceyi bir ders olarak değil bir dil olarak görmelerini sağlamaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda eğitim sistemimiz ezber yada kitap odaklı olmayıp öğrencilerimizin dili etkili bir şekilde kullanımına yöneliktir.
Seviye Belirleme Sınavı neticesinde oluşturduğumuz gruplarımız maksimum 15 öğrenciden oluşmakta ve öğrencilerin öğrendikleri gramer yapılarını yine öğrendikleri kelimelerle kullanmaları sağlanmaktadır. Bir yıl boyunca sürecek olan programımızda öğrencilerimiz 120 saat dersin yanısıra hafta içi katılacağı ‘’speaking class’’ ile de konuşma yetisini pekiştireceklerdir

NEDEN İLKÖĞRETİM İNGİLİZCESİ?

• Çocuğunuza İngilizce öğretmek için geç kalmayın.Yapılan çalışmalara göre 14 yaşından sonra dil öğrenimi zorlaşmakta ve daha fazla çaba istemektedir.
• 2 Ay içinde çocuğunuzdaki değişimleri farkedecek, ortalama 1 yıl sonunda da kendi ifade edebildiğini ve karşısındakini rahatlıkla anlayabildiğini göreceksiniz.

İngilizce öğrenimine erken yaşta başlayan çocuklar İngilizceyi doğal bir şekilde eğlenerek öğreneceklerinden, özgüvenleri artacaktır ve daha sonraki kariyer planlamalarında daha önde olacaklardır.
• Erken yaşta ingilizce eğitimine başlamak, çocukların dile hâkimiyetini arttıracak ve bir yetişkinden daha kısa sürede ve daha iyi İngilizce öğrenecektir.
• Konuşma, Okuma, Yazma ve Dinleme yeteneklerini geliştirecek özel aktiviteler ile çocuklarınız kendinden emin olarak konuşacaklar.
• Çocuğunuz İngilizce öğrendikçe ve farklı kültürlerden arkadaşlar edindikçe, her türlü eğitime farklı bir şekilde bakacak, ömür boyu başarılı bir öğrenme çizgisi yakalayacaktır.