Mezun olmak üzere veya olmuş meslekte kendine saygın bir kariyer edinme amacında olan kişisel ve mesleki gelişimi ön planda tutan öğretmenlerimiz

için düzenlenen eğitim programları aşağıdaki gibidir.*

  • Teaching Skills Effectively
  • Teaching Young Learners
  • Teaching Very Young Learners
  • Multiple Intelligence Theory
  • Creative Drama
  • Differentiating Learning & Teaching Activities
  • Classroom Management
  • Time Management
  • Effective Lesson Plan Writing
  • Material Adaptation (SMART)

* Her workshop 12 saat sürmektedir.